Martwa Natura Sesja Prac

Opis pracy

Martwa Natura. Przedstawiamy 6 obrazów sfotografowanych na jednej sesji zdjęciowej.